COMMITTEE

Executive Committee

 
Dr Rakesh Kumar
Dr Chetan D Patel
Dr Anil Pandey
 
Dr Nishikant A Damle
Dr Shamim Ahmed Shamim
Dr Bangkim Khangembam
 
Dr Abhinav Singhal
Dr Kalpa Das
Dr Anshu Rajnish Sharma
 
Dr Harkirat Singh
Dr Ankit Watts
Dr Arun Ravi John
 

Scientific Advisory Committe

 
Dr Harkirat Singh
(President SNMI)
Dr E Prabhu
(President elect)
Dr Ankit watts
(Secretary HQ)
 
Dr Anshu Rajneesh Sharma
(Dean, ICNM)
 

Scientific Committe

 
Professor CS Bal
(Therapy & Radiopharmacy)
Professor Rakesh Kumar
(Oncology)
Dr Chetan D Patel
(Cardiology)
 
Dr Bangkim Khangembam
(Cardiology)
Dr Madhavi Tripathi
(Neurosciences)
Dr Anil Pandey
(Medical Physics)
 
Dr Nishikant A Damle
(Nuclear Endocrinology)
Dr Shamim Ahmed Shamim
(General Nuclear Medicine)
 

National Advisors

 
Professor BR Mittal
Professor Venkatesh Rangarajan
Professor Sanjay Gambhir
 
Professor Anish Bhattacharjee
Dr Anshu Rajnish Sharma
Air Commodore Dr Ashok Dash
 
Dr BK Krishna
Dr Kumaresan
Dr Kavita N Reddy
 
Prof Shanmug Sundaram
Dr Vikram Lele
Dr Partha S Chaudhary
 
Dr A Mandal
Prof PK Pradhan
Dr Nilendu Purandare
 
Dr Sandip Basu
Dr Parmeshwaran
Prof Tekchand Kalawat
 
Dr Rajneesh Sharma
Dr Kallur
Dr Ishita B Sen
 
Dr Nandini Pandit
Dr HV Sunil
Dr Archi Agrawal
 
Dr Dhanpati Halanaik
Dr Kanhaiya Agrawal
Prof GS Pant
 
Prof AK Shukla
Prof Baljinder Singh
Dr Das Sharma
 
Dr Pankaj Tandon
Dr Sudipto Chakraborty
Dr Aruna Kaushik
 
Prof G Bandopadhyaya
Dr MRA Pillai
Dr Ramamoorthy
 
Dr Anil Kumar Mishra
Dr Sharmila Bannerjee
Dr Jaya Shukla
 
Dr Manish Dixit
 

International Advisors

 
Dr Richard Wahl
(USA)
Dr Richard Baum
(Germany)
Dr Gary Ulaner
(USA)
 
Dr. George Sgouros
(USA)
Dr Mike Sathkge
(South Africa)
Dr Frank Rosch
(Germany)
 
Dr Munir Ghesani
(USA)
Dr Diwakar Jain
(USA)
Dr Jun Hatazawa
(Japan)
 
Dr Gopinath Gnansegran
(UK)
Dr Vikash Prasad
(India)
Dr Amol Takalkar
(USA)
 
Dr Sharmila Dorbala
(USA)
Dr Vijay Dhawan
(USA)
Dr Tarun Singhal
(USA)